INSTITUT SUPERLAB je laboratorija najsavremenije opremljena i specijalizovana za fizičko-hemijska i mikrobiološka ispitivanja, radi utvrđivanja kvaliteta i bezbednosti hrane, hrane za životinje, zdravstvene ispravnosti kozmetike i predmeta opšte upotrebe, kao i higijenske ispravnosti vode za piće..
Organizacionu strukturu čine 3 odeljenja sa laboratorijama izgrađenim prema najsavremenijim standardima i načelima dobre laboratorijske prakse i Codex Alimentarius:

  • Prijemno odeljenje sa uzorkovanjem
  • Fizičko-hemijsko odeljenje (klasične metode ispitivanja, osnovna i napredna instrumentalna ispitivanja, masena spektrometrija, kuplovane tehnike)
  • Mikrobiološko odeljenje (ISO stanndardne metode, RT PCR metode, klasične mikrobiološke tehnike, sterilnost proizvoda, identifikacija mikroorganizama)

Kontrolisani radni ­uslovi sistemom izmene vazduha, on-line monitoring ambijentalnih uslova, pravilan raspored prostorija, pneumatski transport uzoraka od prijema do radnih laboratorija, primena savremenih materijala i metodologije rada sprečavaju unakrsnu kontaminaciju uzoraka i degradaciju obezbeđujući pri tome potpunu zaštitu zdravlja naših zaposlenih i zaštitu životne sredine. Stručno osoblje laboratorije je najvišeg obrazovnog
profila koje svojim iskustvom, znanjima i konstantnim usavršavanjem, obezbeđuje razvoj i poverenje u implementiranu metodologiju i rezultate ispitivanja. U radu koristi najsavremeniju i najsofisticiraniju opremu kako bi u potpunosti zadovoljila važeće pravilnike o kvalitetu, nove legislative i “high-end” metode koje nameće EU, buduće trendove snižavanja maksi- malno dozvoljenih koncentracija kontaminenata i rezidua.

 

Ključ uspešnosti:
Vizija, Ciljevi, Obezbeđenje resursa, Prevazilaženje izazova, Akreditacija, Održivost, Preispitivanje, Konstantno unapređenje i inovacije

trougao
Scroll to Top