INSTITUT SUPERLAB je laboratorija Akreditovana prema SRPS ISO/IEC 17025 standardu od strane Akreditacionog Tela Srbije (akreditacioni br. 01-447), Ovlašćena od Ministarstva poljoprivrede (rešenje br. 323-06-01339/2014-05) i Ministarstva zdravlja (rešenje br. 530-01-466/2014-10), ima važeći Ugovor o poveravanju poslova vršenja usluga laboratorijskih ispitivanja sa Ministarstvom poljoprivrede (Ugovor br. 404-02-115/22/2020-09), Sertifikovana prema ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Kontrola kvaliteta bez kompromisa

Stručno osoblje – najkvalitetnija oprema – praćenje svetskih trendova

 • Usavršavanje kvaliteta svojih usluga Laboratorija permanentno vrši kroz:
  Učestvovanjem u Međunarodnim međulaboratorijskim ispitivanjima i i testovima osposobljenosti.
 • Kontinuiranim stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem zaposlenih, pod mentorstvom Austrijske agencije za sigurnost hrane (AGES), Centra za analitičku hemiju (IFA, BOKU Univerzitet) i WESSLING Group GmbH (Germany, Hungary).
 • Redovnim naprednim trenizima u razvojnim i trening centrima renomiranim proizvođača analitičke opreme (Perkin Elmer, SCIEX, Gerhardt).
 • Osavremenjivanjem opreme i prostora za ispitivanje.
 • Praćenjem svetskih trendova u oblasti kontrolisanja i ispitivanja, učešćem na svetskim kongresima.
 • Razvojem i uvođenjem novih metoda ispitivanja.
 • Edukacijom, unapređenjem znanja i veština korisnika usluga, kupaca i saradnika (studijski program Akademije SUPERLAB).
  Laboratorija svoj rad bazira na dokumentovanom sistemu procedura i uputstava, koja obezbeđuju objektivnost, nepristrasnost, pouzdanost i poverenje u dobijene rezultate ispitivanja, kao i pravovremenoj analizi rizika u cilju povećanja efikasnosti, postizanje poboljšanih rezultata rada i sprečavanje negativnih efekata.
kvalitet
Austrija_Tuln_&_AGES,_maj_2015_106
djole-davor

AKTUELNO