Laboratorija u radu koristi međunarodno priznate metode ispitivanja (analize po standardnim metodama SRPS, EN, ISO, IFU, metode AOAC i druge) i savremenu opremu kako bi se u potpunosti zadovoljili zahtevi i preporuke evropskih i lokalnih regulativa.
Mikrobiološka ispitivanja
1. Hrana
2. Hrana za životinje
3. Dijetetski proizvodi
4. Voda za piće
5. Predmeti opšte upotrebe: Sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela i ambalaža

Fizičko-hemijska ispitivanja:

 1. Voda: voda za piće, prirodne flaširane, izvorske, mineralne i stone vode,bunarske vode.
 2. Meso i proizvodi od mesa
 3. Čaj
 4. Mleko i mlečni proizvodi
 5. Kakao proizvodi, čokoladni proizvodi, proizvodi slični čokoladi, krem proizvodi
 6. Voćni sokovi, koncentrisani voćni sokovi, voćni nektar, osvežavajuća bezalkoholna pica
 7. Voće i povrće, proizvodi od voća i povrća
 8. Bombonski proizvodi
 9. Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla
 10. Žita i žitomlinski proizvodi
 11. Testenine
 12. Pekarski proizvodi i brzo smrznuta testa
 13. Sirova kafa, proizvodi od kafe, surogati od kafe
 14. Seme uljarica
 15. Supe, sosevi, dodaci jelima
 16. Hrana za životinje
 17. Predmeti opšte upotrebe: Sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela, Sredstva za održavanje čistoće u domaćinstvu, Sirovine za kozmetiku na bazi masti i ulja, Metalno posuđe, pribor i ambalaža, Emajlirano posuđe i pribor, Porcelansko i keramičko posuđe, Stakleno posuđe, Posuđe, pribor i ambalaža od veštačkih masa, Ambalaža od hartije, Dečije igračke.

OBIM AKREDITACIJE

obim-akreditacije