Delegacija Farmaceutskog fakulteta

Danas je u posetu našem institutu došla delegacija Farmaceutskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Zadovoljstvo nam je bilo da ugostimo delegaciju u sastavu:

1.   Prof. Ivan Stanković – šef katedre za bromatologiju

2.   Dr sc. Bojana Vidović – docent

3.   Dr sc. Ivana Đuričić – docent

4.   Dipl. farm.Milica Zrnić – asistent

5.   Mag. farm. Uroš Čakar – asistent

6.   Mag. farm. Jasmina Tinić – stručni saradnik

7.   Mag. farm.Nevena Dabetić – stručni saradnik

Scroll to Top