UV/Vis i IR spektrofotometrija

Nadamo se da smo zajedno sa našim predavačem PhDi Marc-Krystelle Mafin uspeli da unapredimo vaše znanje u oblasti UV/Vis i IR spektrofotometrije.

UV/Vis i IR spektrofotometrija Read More »